OECD: miera zamestnanosti sa znížila na 64,6%

PARÍŽ – Miera zamestnanosti v rámci OECD – podiel zamestnaných obyvateľov v produktívnom veku – sa v druhom štvrťroku 2020 znížila o 4,0 percentuálneho bodu na 64,6%, čo je najnižšia úroveň od štvrtého štvrťroka 2010. 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) to zverejnila na svojom internetovom portáli.

V celom regióne OECD bolo v druhom štvrťroku 2020 zamestnaných 560 miliónov osôb, čo je o 34 miliónov menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Interpretácia najnovších údajov je však potrebná opatrnosť, pretože časť zamestnancov v USA a Kanade nepodlieha takej istej evidencii ako v ostatnom svete. V druhom štvrťroku klesla miera zamestnanosti v Kanade a Spojených štátoch o 8,5 percentuálneho bodu (na 64,7%) a 8,9 percentuálneho bodu (na 62,5%). Keď sa teraz veľa pracovníkov na vidieku vracia do práce, novšie údaje za tretí štvrťrok 2020 ukazujú, že miera zamestnanosti rastie v Kanade (až o 5,7 percentuálneho bodu na 70,4%) a v Spojených štátoch (o 3,8 percentuálneho bodu na 66,3%), ale stále zostáva 2,8 a 5,1 percentuálneho bodu pod úrovňou prvého štvrťroka 2020.

V eurozóne sa miera zamestnanosti znížila o 1,9 percentuálneho bodu na 66,2% v druhom štvrťroku 2020, s poklesom o 3,0 percentuálneho bodu alebo viac v Estónsku, Írsku a Španielsku. Z ďalších krajín poklesol o 1,0 percentuálneho bodu v Japonsku (na 77,0%), o 0,2 percentuálneho bodu v Spojenom kráľovstve (na 75,4%) a o viac ako 3,0 percentuálne body v Austrálii, Čile, Kolumbii, na Islande a v Turecku.

Miera zamestnanosti klesla vo všetkých skupinách obyvateľstva. Zatiaľ čo miera zamestnanosti mužov a žien klesla o približne 4,0 percentuál -neho  bodu (na 72,0%, respektíve 57,3%), miera zamestnanosti mladých ľudí klesla výraznejšie (pokles o 5,6 percentuálneho bodu na 36,3%) ako u ľudí vo veku 25 – 54 rokov (pokles o 4,0 percentuálnych bodov na 74,7%) a u osôb vo veku 55-64 rokov (pokles o 2,8 percentuálneho bodu na 59,3%).

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.