NBS: kryptoaktíva v SR s obratom 1 mil. eur

BRATISLAVA –  Trh s kryptoaktívami sa výrazne rozvíja aj na Slovensku.  tento trh mal za rok obrat 1 mil. eur.  O tom ako vyzerá informuje Národná banka Slovenska.

Nad krytkoatívami v  Národná banka Slovenska nevykonáva dohľad.

Nedávno zverejnený návrh európskej regulácie kryptoaktív však naznačuje, že podnikanie v oblasti kryptoaktív sa čoskoro môže stať regulovanou a dohliadanou činnosťou.

Pre lepšiu prípravu na diskusie o európskej regulácii kryptoaktív sa NBS rozhodla zmapovať domáci trh s kryptoaktívami prostredníctvom Kryptodotazníka. Ten bol otvorený od 21.9.2020 do 12.10.2020 a obsahoval spolu 45 otázok. Zapojilo sa doň 21 respondentov – kryptospoločností.

Hlavné zistenia prieskumu:

  • Slovenský trh s krypotaktívami je veľmi mladý, až 70 % respondentov vzniklo v posledných troch rokoch. Slovenské kryptospoločnosti si len postupne získavajú dôveru zákazníkov.
  • Iba tretina respondentov mala v roku 2019 viac ako 500 klientov a len 25 % zo zapojených kryptospoločností prekročilo v tržbách za minulý rok hranicu 1 mil. eur.
  • Tomu zodpovedá aj veľkosť týchto spoločností, 80 % respondentov má do päť zamestnancov.

Napriek obmedzenému počtu klientov je slovenský trh s kryptoaktívami pomerne pestrý.  Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré klientom umožňujú nakúpiť a predať kryptoaktíva tak bezhotovostne, ako aj s použitím hotovosti prostredníctvom tzv. „kryptoautomatov”.

Venujú sa aj poskytovaniu služieb peňaženky na úschovu kryptoaktív, prevádzke tzv. kryptoburzy, ale aj poskytovaniu platobných služieb prostredníctvom kryptoaktív.

Za najväčšie prekážky pre rozvoj podnikania na Slovensku považujú respondenti chýbajúcu právnu úpravu kryptoaktív, problémy s vedením bankového účtu v slovenských bankách a vysoké daňové zaťaženie.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch mapovania slovenského trhu s kryptoaktívami sú dostupné na nasledovnom odkaze:

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Fintech/kryptoaktiva/SK-kryptoaktiva-prehlad.pdf

Čo sú kryptoaktíva

Kryptoaktíva sú digitálne aktíva založené na kryptografii (šifrovaní), ktoré sú decentralizované, teda nie sú vydávané jednou menovou autoritou,  a väčšinou fungujú na tzv. blockchainovej technológii. Ide zároveň o súhrnné označenie pre elektronické „mince”, respektíve „tokeny”. Ako známe príklady kryptoaktív možno uviesť Bitcoin, Ether, Litecoin a Ripple. Mnohé kryptoaktíva vznikajú procesom označovaným ako mining (ťažba).