USA: znepokojenie atómovými dronmi

WASHNGTON –  Americké ministerstvo zahraničia oznámilo Rusku existujúce otázky týkajúce sa vývoja projektu Poseidon.

Vyplýva to z vystúpenia námestníka ministra zahraničia USA pre medzinárodnú bezpečnosť a nešírenie Christophera Forda na konferencii o jadrových zbraniach a medzinárodnom práve.

Podľa Forda Rusko plánuje vybaviť bezpilotné ponorky jadrovými hlavicami, aby v prípade vojny zaplavilo pobrežné mestá „rádioaktívnymi vlnami tsunami“. Ak sa vytvoria? Pri pobreží USA môžu hlboko pod hladinou mora vybuchnúť dve, tri atómové nálože.  Výbuch vytvorí niekoľkometrovú vlnu, ktorá zničí mestá pri pobreží.

Okrem toho sa predpokladá, že tieto výbuchy by mohli prebudiť Yellowstonskú sopku. Tento projekt nie je nový. Jeho autorom bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia atómový fyzik Andrej Sacharov.

„Táto koncepcia fungovania nastoľuje vážne otázky, do akej miery je možné ju použiť v súlade s platnými medzinárodnými právnymi normami a zásadami,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničia.