Tržby medziročne rástli vo všetkých piatich odvetviach ekonomiky, dôležitý priemysel prekonal aj hodnoty pred pandémiou

BRATISLAVA – Najvýraznejšie, o viac ako 10 %,vzrástli počas novembra 2021 tržby v doprave a skladovaní, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach. 

Ako informuje Štatistický úrad SR, Po troch mesiacoch poklesu sa do kladných čísel prehupol aj priemysel, ktorý výrazne prevýšil aj hodnoty tržieb pred pandémiou (v novembri 2019).

Medziročný pokles tržieb v priemysle sa po troch mesiacoch zastavil a toto ťažiskové odvetvie slovenskej ekonomiky vykázalo v novembri rast tržieb o 4,6 %. Priemysel rástol v stálych cenách aj v porovnaní s hodnotami tržieb pred pandémiou (s novembrom 2019) a to o 7,8 %.

Tržby vzrástli aj v ostatných štyroch odvetviach. Po jednomesačnom medziročnom poklese sa k rastu na úrovni 2,5 % vrátili tržby vo vybraných trhových službách, ale v porovnaní s hodnotami pred pandémiou boli nižšie o 1,9 %. Stavebníctvo si medziročne polepšilo o 0,4 %, avšak oproti hodnotám pred pandémiou boli tržby nižšie o 11,6 %.

Podniky dopravy a skladovania pokračujú vo výraznom medziročnom zlepšení tržieb, aktuálne v novembri mali tržby medziročne vyššie o 12,2 % a oproti novembru 2019 dosiahli rast o 8,3 %. Vyšší rast dosiahli aj subjekty pôsobiace v oblasti informačné a komunikačné činnosti,   medziročne zvýšili svoje tržby o 13,5 %, na hodnoty spred pandémie im však chýbalo ešte 2,2 %.

ŠÚ SR uvádza porovnanie aj s rovnakým obdobím pred pandémiou s cieľom umožniť analýzu vývoja jednotlivých odvetví ekonomiky, do akej miery sa im darí prekonať poklesy spôsobené pandémiou v roku 2020. Tržby v sektore doprava a skladovanie, ako aj v sektore informácie a komunikácie sú porovnávané v bežných cenách, ostatné odvetvia ekonomiky v stálych cenách.