Kassym – Žomart Tokajev prijal demisiu vlády

ASTANA – Prezident Kazašskej Republiky Kassym Žomart Kemelevič Tokajev prijal demisiu vlády.

Kazašská republika je unitárny štát s prezidentskou formou vlády. Podľa ústavy sa krajina etabluje ako demokratický, sekulárny, právny a sociálny štát, ktorého najvyššími hodnotami sú človek, jeho život, práva a slobody. Kazachstan získal nezávislosť 16. decembra 1991. Hlavným mestom je mesto Astana. Štátnym jazykom je kazaština, ruština má štatút jazyka medzietnickej komunikácie. Peňažná jednotka je tenge. Prezident Kazašskej republiky je hlavou štátu, jeho najvyšším predstaviteľom, ktorý určuje hlavné smery domácej a zahraničnej politiky štátu a zastupuje Kazachstan v rámci krajiny a v medzinárodných vzťahoch. Prezident je symbolom a garantom jednoty ľudu a štátnej moci, nedotknuteľnosti ústavy, práv a slobôd človeka a občana.