Analýza trestných činov spojených s konope

BRATISLAVA – Problematika trestania za pestovanie, prechovávanie a predaj rastliny rodu Cannabis (konopa) je pomerné stále živou témou.

Portál Právne listy priniesol na túto tému článok advokáta Igora Ribára Specifiká konopných väzňov.

Z dôvodu nedostatočnej legislatívy a silnej politizácie témy sa vytvorili aj v rámci trestnoprávneho procesu úzusy a postupy, ktorých tolerovanie v právnom štáte nie je prípustné. Cieľom mini série článkov na danú tému je vykonať podrobnú analýza súčasného stavu a prezentovať aktuálne vedecké poznatky.

“Z poznatkov aplikačnej praxe je možné identifikovať, že stále veľká časť námietok obhajoby smeruje k záverom znaleckého posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (ďalej len „KEÚ PZ“) Nie všetky sú relevantné, preto je úlohou obhajoby adekvátne zdôvodniť svoju námietku. Právna argumentácia by nemala mať charakter pleonazmov a všeobecných konštatácií,” napísal Igor Ribár.

Golden scales of justice, gavel and books on brown background