Veľká Británia otvára oči na reality cudzincov

LONDÝN – Bol spustený register zahraničných právnických osôb vlastniacich nehnuteľnosti.

Dnes, 1. augusta 2022, britská vláda oznámila spustenie Register of Overseas Entities, registra zahraničných spoločností, ktoré vlastnia pozemky alebo nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve. Práce na návrhu zákona sa začali pred šiestimi rokmi, ale urýchlili sa po začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine. Niektorí politici a odborníci z oblasti daňového práva sa však domnievajú, že v novom zákone je dosť medzier, pomocou ktorých sa môžu skutoční vlastníci britského majetku skryť pred očami verejnosti.
Register je spustený na základe zákona prijatého 15. marca 2022 na boj proti usadzovaniu špinavých peňazí v Spojenom kráľovstve. Práce na návrhu zákona sa začali ešte v roku 2016 za premiéra Davida Camerona, no výrazne sa urýchlili po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine 24. februára 2022.

Britská vláda plánuje, že nový register pomôže identifikovať jednotlivcov, na ktoré sa vzťahujú britské sankcie v súvislosti s udalosťami na Ukrajine a ktorí mohli predtým stiahnuť svoje prostriedky do Spojeného kráľovstva.

Podľa nových pravidiel sa zahraničné spoločnosti a iné právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo dlhodobými nájomcami pozemkov alebo nehnuteľností v Spojenom kráľovstve, musia do 31. januára 2023 zaregistrovať v podnikovom registri Spojeného kráľovstva (Companies House) a uviesť tam, kto sú ich príjemcov alebo riadiacich zamestnancov. Týka sa to všetkých zahraničných subjektov, ktoré nakúpili pozemky alebo nehnuteľnosti v Anglicku a Walese po 1. januári 1999 a v Škótsku po 8. decembri 2014. Právnické osoby, ktoré predali pôdu alebo majetok v Spojenom kráľovstve po 28. februári bežného roka, sú tiež povinné poskytnúť podrobnosti o svojich predajných transakciách. Obchodný tajomník Lord Callanan veríže “Okamžitým spustením prvého registra svojho druhu strhávame závoj zo zločincov, ktorí sa snažia skryť svoje nečestne nadobudnuté bohatstvo.”

Podľa labouristickej poslankyne Margaret Hodgeovej, ktorú cituje The Guardian , „aby vláda skutočne zastavila tok špinavých peňazí na náš trh s nehnuteľnosťami, musí urýchlene vytvoriť verejný register skutočných vlastníkov britských nehnuteľností a pozemkov, a nielen tých, ktorí vo vlastníctve spoločností a iných právnických osôb. V každom prípade je každému jasné, že vláda je naďalej dosť mäkká na špinavé peniaze.“

Riaditeľ verejnej politiky v Chartered Institute of Taxation John Kalinain hovorí, že „oligarchovia a iní členovia skorumpovaných elít“ by mohli využiť medzery v novom zákone. Skutoční vlastníci zahraničných spoločností, cez ktoré sa kupovali nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve, si podľa neho môžu zaregistrovať nominálnu spoločnosť ako jej beneficienta, alebo jednoducho rozdeliť svoje akcie na viac ako štyroch rodinných príslušníkov či svojich známych.

„Zahraničná spoločnosť môže mať ako príjemcu napríklad právnickú firmu v Paname alebo na Kajmanských ostrovoch, ktorá ju spravuje v mene svojich bohatých klientov. V tomto prípade budú v registri uvedení iba zamestnanci týchto advokátskych kancelárií a nie osoby, ktorým slúžia a ktoré skutočne vlastnia nehnuteľnosť, to znamená, že nikde neuvidíme meno oligarchu, “ domnieva sa odborník.

Pán Kalinein tiež poznamenal, že „ak oligarcha formálne vlastní menej ako 25 % akcií spoločnosti, prostredníctvom ktorej vlastní nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve, nebude musieť zverejniť svoje meno. Ak napríklad šesťčlenná rodina vlastní 16,67 % akcií v takejto spoločnosti, oslobodí ju to od povinnosti zverejňovať informácie v registri.“