ABECEDA FINANCIÍ – kazašský tenge

Kazašský tenge je peňažná jednotka Kazachstanu. 1 tenge sa delí na 100 tyinov, kód meny je KZT a symbol . Tenge bol zavedený 15. novembra 1993. Od roku 2002 je v platnosti zákon, ktorý v Kazachstane zakazuje prijímať pri platbách inú menu ako tenge.

Po vyhlásení nezávislosti Kazachstanu vedenie štátu plánovalo nazvať novú menu som, ako bolo preložené do kazaštiny (i ďalších turkických jazykov) na sovietskych bankovkách slovo rubeľ. V máji 1993, štyri mesiace pred oficiálnym vznikom novej kazašskej meny, takto nazval svoje platidlo Kirgizsko. Názov tenge je odvodený od meny stredovekých turkických peňazí denge, ktoré sa používali v Strednej Ázii. Od ich mena je okrem iného odvodený výraz pre peniaze – деньги, děňgi.

Na konci roku 2006 vypísala Národná banka Kazachstanu súťaž na návrh symbolu pre národnú menu. Z viac než tridsať tisíc návrhov zvíťazil symbol 〒, jehož autorům Vadimu Daviděnkovi a Sanžaru Amerchanovi bola vyplatená odmena 1 000 000 tenge. Neskôr sa zistilo, že symbol 〒 používa viac než 120 let japonská pošta (Nippon júsei kóša) jako své logo a uvozujúce značku kódu PSČ.