ABECEDA FINANCIÍ – perpetuita

Perpetuita je dlhový cenný papier, ktorý platí nekonečne dlho.

Vo financiách je perpetuita neustálym tokom rovnakých peňažných tokov bez konca.

Anuita je tok peňažných tokov. Perpetuita je typ renty, ktorá trvá večne, do večnosti. Prúd peňažných tokov pokračuje nekonečne dlho. Vo financiách osoba používa výpočet perpetuity v oceňovacích metodológiách, aby zistila súčasnú hodnotu peňažných tokov spoločnosti pri spätnom diskontovaní určitou sadzbou.

Príkladom finančného nástroja s trvalými peňažnými tokmi boli dlhopisy vydané v Británii známe ako consols, ktoré Bank of England vyradila v roku 2015. Kúpou konzoly od britskej vlády mal držiteľ dlhopisu nárok na ročné platby úrokov navždy.