ABECEDA FINANCIÍ – Index finančnej gramotnosti

Indexom investičnej gramotnosti sa meria, ako ľudia rozumejú investíciám a ako dokážu prijímať správne rozhodnutia pri zhodnocovaní svojich peňazí.

Úvodná hodnota indexu bola v každej krajine stanovená na 100 bodov. Každým ďalším meraním sa mení: ak sa vedomosti zlepšujú, index stúpa, ak sa zhoršujú, klesá. V každom štáte sa ale úroveň vedomostí od začiatku odlišuje. Priemerný Slovák už pri prvom testovaní vedel o investovaní menej než priemerný Čech, ale viac ako Poliak.

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Na tomto mieste sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné  materiály a internetové odkazy slúžiace na podporu výučby finančnej gramotnosti.

Koncept finančnej gramotnosti sa presadil ako samostatná téma medzirezortnej politiky v dobe poslednej svetovej ekonomickej krízy. V roku 2008 OECD vytvorila medzinárodná skupina pre finančné vzdelávanie (International Network on Financial Education – INFE).

Jej cieľom je hlavne zintenzívnenie finančného vzdelávania a podpora členských štátov vo vytváraní národných stratégií finančnej gramotnosti. V tom istom roku bol daný do užívania medzinárodný webový portál („International Gateway on Financial Education“ – IGFE), ktorý má slúžiť ako jeden zo základných zdrojov informácií z oblasti finančného vzdelávania, ich sprostredkovania a k podpore aktivít INFE. V roku 2008 bola ustanovená „Expertná skupina pre finančné vzdelávanie“ ako poradný a konzultačný orgán Európskej komisie v tejto oblasti.