ABECEDA FINANCIÍ – burza Artex

VADUZ – ARTEX je prvou burzou obchodujúcou s umením na svete.

Je regulovaná burza cenných papierov a je úplne  plne v súlade s MiFID II. Reguluje ju Úrad pre finančný trh (FMA) v Lichtenštajnsku a v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II).

ARTEX skúma kvalitu, pôvod a autentickosť každého umeleckého diela.

Majstrovské diela vhodné na zaradenie do zoznamu podliehajú 26-týždňovému procesu due diligence.

Pre každé umelecké dielo je vypracovaný komplexný prospekt, ktorý je v súlade s MiFID II.

Umelecké diela sú po ocenení rozdelené na akcie predstavujúce podiel na vlastníctve umeleckého diela obrazu.

Burza ARTEX vytvvorila aj prvý fond typu ETF, ktorý kopíruje index burzy.

Exchange-traded fund (ETF, doslovne fondy obchodované na burze) sú fondy určené pre drobných aj inštitucionálnych investorov, ktoré sú, rovnako ako klasické majetkové fondy kolektívneho investovania, tvorené majetkom skládajúcim sa z rôznych aktív. Najvýznamnejším charakteristickým rysom ETF je, že napriek tomu, že sú považované za fondy otvoreného typu, sú nimi vydávané cenné papiere verejne obchodovateľné na burze.