ABECEDA FINANCIÍ – prečo rubrika abeceda financií

BRATISLAVA – Mnohí ľudia si myslia, že pochopenie správ o ekonomike a financiách je zložitá vec. Nie je to tak. Dnes Finančné noviny otvárajú rubriku ABECEDA FINANCIÍ.

Bude mať jediný cieľ – vysvetľovať zrozumiteľným jazykom verejnosti ako fungujú peniaze a financie v ekonomike a v spoločnosti. Súčasne dá každému informácie o tom,  ako sa pozerať na veľké množstvo informácií o financiách či peniazoch. Cieľom Finančných novín je dať čitateľom také informácie, ktoré im umožnia pochopiť peniaze a financie tak, aby nenaleteli podvodníkom.