ABECEDA FINANCIÍ – depozitný certifikát

Depozitný certifikát (Depository Receipt) je obchodovateľný certifikát vydaný bankou predstavujúci akcie zahraničnej spoločnosti obchodovanej na miestnej burze cenných papierov. Depozitná potvrdenka dáva investorom možnosť držať podiely v cudzích krajinách a dáva im alternatívu k obchodovaniu na medzinárodnom trhu.

Depozitný certifikát, ktorý bol pôvodne fyzickým certifikátom, umožňuje investorom držať akcie iných krajín. Jedným z najbežnejších typov DR je americký depozitný certifikát (ADR), ktorý ponúka spoločnostiam, investorom a obchodníkom globálne investičné príležitosti už od 20. rokov 20. storočia.

Keď spoločnosť kótovaná v zahraničí chce vytvoriť vkladový certifikát v zahraničí, zvyčajne si najme finančného poradcu, ktorý jej pomôže orientovať sa v predpisoch. Spoločnosť tiež zvyčajne využíva domácu banku, ktorá pôsobí ako depozitár a maklér v cieľovej krajine na kótovanie akcií firmy na burze, ako je New York Stock Exchange (NYSE) v krajine, kde sa firma nachádza.