ABECEDA EKONÓMIE A EKONOMIKY – hospodársky cyklus

Hospodársky cyklus, iné názvy sú podnikateľský cyklusekonomický cykluskonjunktúrny cykluskonjunkturálny cykluspriemyselný cyklus.

Je to označenie pre výkyvy hospodárskej činnosti, ktoré sa vracajú v približne pravidelnej amplitúde a po približne rovnakom čase. Bez ďalšieho upresnenia sa pojmom hospodársky cyklus myslí Juglarov cyklus. Najznámejšie cykly sú:Kitchinov cyklus – asi 3 roky, Juglarov cyklus (=strednodobý cyklus) – 6 – 11 rokov s fázami: expanzia (=rozmach) kríza (I): vrchol (=bod zvratu, kríza II), kontrakcia (=kríza III): recesia alebo depresia, dno (=oživenie, druhý bod zvratu), Kondratievov cyklus (= dlhé vlny) – asi 50 rokov s fázami: fáza A (20-25 rokov): rast cien a výroby a fáza B (20-25 rokov): pokles cien a spomalenie výroby. Pojem kríza sa v literatúre používa vo vyššie uvedených troch významoch (I-III).

Zjednodušená Kondratievova vlna s teóriou, že inovácie zvyšujúce produktivitu poháňajú vlny ekonomického rastu. Prameň. www.wikipedia.org