Štatistika: indikátor dôvery v obchode opäť klesol

BRATISLAVA – Indikátor dôvery v obchode klesol v januári 2021 v porovnaní s decembrom 2020 o 1,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 2,0. Pokles bol ovplyvnený rastom zásob tovarov a negatívnejším hodnotením súčasných podnikateľských aktivít. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo sedemdesiattri percent respondentov priaznivo, respektíve bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (-2) znížilo v porovnaní s posledným mesiacom minulého roka o štyri percentuálne body. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú v predaji a oprave motorových vozidiel, v maloobchode s pohonnými hmotami a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu, podľa veľkostných skupín v podnikoch s počtom zamestnancov od dvadsať do štyridsaťdeväť a v Trenčianskom kraji.

Úroveň zásob tovarov (6) sa medzimesačne zvýšila o tri percentuálne body deväťdesiat percent respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať dvadsaťdva percent respondentov (o štyri percentuálne body menej ako v decembrovom prieskume), znižovanie uviedlo dvadsaťštyri percent respondentov (o štyri percentuálne body viac) a stabilizovaný vývoj očakáva, rovnako ako v decembri 2020, päťdesiatštyri percent firiem. Výsledné saldo v tomto ukazovateli (11) sa po očistení od vplyvu sezónnosti v porovnaní s decembrom 2020 znížilo o päť percentuálnych bodov. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a v maloobchode s pohonnými látkami, v podnikoch s počtom zamestnancov jedenásť až devätnásť a sto a viac, z regiónov najmä v Nitrianskom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace optimizmus mierne naďalej rástol, v porovnaní s decembrom 2020 sa saldo (14) zvýšilo o tri percentuálne body. Rast podnikateľských aktivít očakáva dvadsaťsedem percent podnikov (o o deväť percentuálnych bodov viac ako v ostatnom prieskume), stabilizovaný vývoj päťdesiatdva percent firiem (o o dvanásť percentuálnych bodov menej) a pokles predpokladá dvadsaťjeden percent respondentov (o tri percentuálne body viac). Pozitívne hodnotenia prevládajú v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a v maloobchode s ostatnými tovarmi, podľa veľkostných skupín v podnikoch so sto a viac zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho kraja.

Vo vývoji zamestnanosti podniky, v porovnaní s decembrom 2020, očakávajú mierne zlepšenie situácie, sezónne očistené saldo je vyššie o tri percentuálne body (-2). Väčšina respondentov (88 %) o zmenách neuvažuje, deväť percent očakáva znižovanie zamestnanosti a tri percentá počítajú so zvyšovaním počtu zamestnancov. Pokles počtu zamestnancov očakávajú najmä podniky v maloobchode s pohonnými látkami, v maloobchode s ostatnými tovarmi, vo všetkých veľkostných skupinách podľa počtu zamestnancov, rovnako aj vo všetkých krajoch SR.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (84 %) oslovených respondentov predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o tri percentuálne body menej ako v poslednom mesiaci minulého roka. Rast cien očakáva trinásť percent respondentov (o o päť percentuálnych bodov viac ako v ostatnom prieskume) a pokles tri percentá podnikov (o dva percentuálne body menej). Výsledné sezónne očistené saldo (7) v porovnaní s decembrom 2020 vzrástlo o štyri percentuálne body. Mierne zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel a maloobchodu s ostatnými tovarmi, vo všetkých veľkostných skupinách ako aj vo všetkých krajoch.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.