ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – rubrika

BRATISLAVA – Finančné noviny dnes otvárajú rubriku ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE: Jej cieľom je vysvetľovať čitateľom základné pojmy z týchto oblastí.

Hospodárstvo alebo ekonomika je časť spoločenského života, ale aj súhrn príslušných činností a zariadení, zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života. Trochu iná definícia znie, že je to oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty. V užšom zmysle a nepresne je hospodárstvo alebo ekonomika spôsob organizovania výrobnej činnosti resp. výrobná činnosť.

Ekonómia alebo národohospodárska náuka alebo národné hospodárstvo je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, a to prevažne na základe metriky.