European Investment Centre má päťdesiattisíc klientov

BRATISLAVA – Firma Europaen Invetment Centre prekročila hranicu 50 000 klientov. Má licenciu Národnej banky Slovenska. Finančné noviny o tom informoval manažment firmy.

“Firma je platformou  B2B, čo je prostredie pre finančných poradcov a ich klientov, pre ktorých vedieme účty, prijímame, postupujeme a vykonávame pokyny na nákup a predaj cenných papierov,” hovorí Igor Hornák, spolumajiteľ. Druhým vlastníkom firmy je renomovaný finančný manažér Roman Scherhaufer.
Spoločnosť dbá na nezávislosť od investícií, ktorých nákup ponúka klientom. Všetky sú vytvorené renomovanými správcovskými spoločnosťami sídliacimi vo významných finančných centrách v Európsky, alebo ETF fondami.
To sú cenné papiere fondov, ktoré kopírujú indexy svetových kapitálových trhov Prostredníctvom týchto nástrojov môže investor získať expozíciu voči prakticky neobmedzeným triedam aktív od ekonomických sektorov, geografických oblastí, investičných štýlov alebo komodít.
Pre klientov vedie viacero typov účtov, prostredníctvom ktorých investiční poradcovia vedia poskytovať optimalizované služby pre svojich klientov. Pre klientov sú prístupné investície už aj od malých súm pravidelných sporení, rentové účty na výplatu pravidelnej renty, riadené účty aj možnosť vybrať si z investičného odporúčania renomovaného správcu.

Roman Scherhaufer je Spoluzakladateľ spoločnosti EIC. Na kapitálovom trhu pôsobí od roku 1994. Bol výkonným riaditeľom Slovenskej asociácie správcovských spoločností, podpredsedom Rady Garančného fondu investícií, podpredsedom výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi, členom Rozhodcovskej komisie Úradu pre finančný trh a členom tímu pre dôchodkovú reformu pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je predsedom Etickej komisie Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov a pôsobí ako predseda predstavenstva Spoločnosti EIC.

Igor Hornák je spoluzakladateľ spoločnosti EIC. Od roku 1994 pôsobí na finančnom trhu v riadiacich funkciách viacerých spoločností – Prvá paroplavebná o.c.p., a.s., OTP Asset Management, správ. spol., a.s.. Bol členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. zodpovedný za správu doplnkových dôchodkových fondov. Bol dlhoročným predsedom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a v roku 2000 ocenený titulom “Osobnosť kapitálového trhu v SR” udeľovaným Burzou cenných papierov v Bratislave.