EÚ zakázala možnosť prepravy ruskej ropy cez rúry ropovodu Družba do Nemecka a Poľska

BRUSEL – Severná časť ropovodu Družba vyschne.

“Dočasný odklad udelený Nemecku a Poľsku v súvislosti s dodávkami ropy z Ruska cez severnú časť ropovodu Družba sa ukončuje,” uviedla Európska rada vo vyhlásení.

“Ropa pochádzajúca z Kazachstanu alebo inej tretej krajiny však bude môcť naďalej prechádzať cez Rusko a dovážať sa do EÚ prostredníctvom ropovodu Družba,” zdôrazňuje sa vo vyhlásení.

Ropovod Družba rusky нефтепровод Дружба; v preklade priateľstvo;  je najdlhší ropovod na svete, začínajúci v ruskej Samare a vedúci cez Bielorusko, Poľsko, Nemecko (severná vetva) a Ukrajinu, Maďarsko,  Slovensko  a Česko  (južná vetva). Jeho hlavným účelom bolo zásobovať ropou socialistické štáty, čím ich učinil de facto ekonomicky závislými na ZSSR. Je využívaný dodnes a Rusko ním stále dodáva veľké množstvo ropy do Európy. V roku 2009 mal kapacitu 1,2 až 1,4 miliónov barelov (190 až 222 miliónov litrov) denne. Ropovod tvorí sústavu rúr rôzneho priemeru od 52,25 cm do 100,5 cm, ktoré poháňa 31 prečerpávacích staníc. Ropovod prechádza kompletne pod zemou.

Dohoda o výstavbe ropovodu bola podpísaná 18. decembra 1959. Stavba sa začala o rok neskôr 10. decembra 1960. Dokončený bol v októbri roku 1964 kedy ním začala prúdiť prvá ropa zo Sovietskeho zväzu.

Družba začína v Samare, v juhovýchodnom Rusku, kde sa zbiehajú ďalšie ropovody zo Sibíri, Uralu a Kazachstanu. Vedie západným smerom do Bieloruska, kde sa rozdvojuje na severnú vetvu (vedúcu do Poľska a Nemecka) a na južnú vetvu (vedúcu cez Ukrajinu do Maďarska, Slovenska a Česka). Ropa prejde trasu dlhú vyše 4000 km. Transportuje ropu z ruskej volgo-uralskej a západosibírskej panvy ako aj z ropných polí v Kazachstane.

Prevádzkovateľom Družby v Ruskej federácii je spoločnosť Transneft, v Ukrajine Transukrnafta, na Slovensku Transpetrol.

Ilustrácie: Stratfor, www.pexels. com

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.