ABECEDA FINANCIÍ – EIB

Európska investičná banka !EIB) bola zriadená v roku 1958 na základe Rímskej zmluvy. Jej úlohou je požičiavať peniaze na projekty európskeho záujmu (ako železničné a cestné spojenia, letiská, alebo programy na ochranu životného prostredia), najmä v menej bohatých regiónoch, kandidátskych krajinách a rozvojovom svete. Malým podnikom poskytuje aj úvery na investície.

Je v spoločnom vlastníctve krajín EÚ. Jej cieľom je: podporovať potenciál Európy v oblastiach zamestnanosti a rastu, opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a presadzovať politiky EÚ mimo Únie.

Požičiava si peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov sa realizuje v rámci EÚ. Banka nevyužíva nijaké finančné prostriedky z rozpočtu EÚ.

EIB poskytuje 3 hlavné typy produktov a služieb :

  • Úvery – tvoria približne 90 % jej celkových finančných záväzkov. Banka požičiava klientom všetkých veľkostí s cieľom podporiť rast a zamestnanosť a táto podpora často pomáha pritiahnuť ďalších investorov.
  • Kombinované financovanie – klientom umožňuje kombinovať financovanie EIB s inými investíciami.
  • Poradenstvo a technická pomoc – cieľom je maximalizácia hodnoty peňazí.

EIB poskytuje priame úvery v sume vyše 25 miliónov EUR. V prípade menších úverov otvára úverové linky pre finančné inštitúcie, ktoré potom požičiavajú prostriedky veriteľom.