Výsledky skupiny Amundi prekonali očakávania

BRTAISLAVA – Skupina Amundi, európsky správca aktív, oznámila svoje výsledky za rok 2022.

Vzhľadom k výraznému poklesu cien na akciových trhoch prekonali očakávania. Čisté príjmy skupiny  dosiahli 1,2 miliardy eur, príliv finančných prostriedkov dosiahol +7 miliárd eur ku koncu roka a to v období, kedy európsky trh otvorených fondov zažíva všeobecný odliv kapitálu.

Podarilo sa tiež zvýšiť čisté príjmy zo správcovských poplatkov a to o 7,6 % v porovnaní s rokom 2021. Operačné náklady  sa oproti roku 2021 znížili.
Valérie Baudson, CEO Amundi, okomentovala výsledky spoločnosti: “Amundi zakončilo rok 2022 s veľmi dobrými výsledkami. Naše čisté príjmy dosiahli hodnotu 1,2 miliardy eur. Na rozdiel od európskeho trhu správy aktív, ktorý čelil odlivu financií, sa podarilo Amundi zakončiť rok v jednoznačne kladných číslach.“

„Tento úspech je výsledkom práce našich špičkových tímov investičných manažérov, schopnosti prispôsobiť ponuku našich produktov a znížiť v súčasne nepriaznivej situácii naše náklady. Ďalej sme sa sústredili na rozvoj nástrojov pre rast v súlade s naším plánom Ambitions 2025 a to hlavne s dôrazom na reálne aktíva, pasívny management, technológie, služby a oblasť Ázie.

Úspešne sme tiež po len deviatich mesiacoch dokončili integráciu spoločnosti Lyxor. Vďaka tomu sa Amundi stalo európskym lídrom v oblasti ETF. Máme plne funkčnú platformu a už teraz vidíme synergiu v oblasti nákladov a príjmov. Naša húževnatosť, nástroje rastu, diverzifikácia, vysoká ziskovosť a finančná stabilita nám umožňujú veriť v našu schopnosť ďalej úspešne vytvárať hodnoty.“

Amundi je francúzska spoločnosť pre správu aktív. So spravovanými aktívami na konci roka 2021 vo výške 2 064 miliard EUR sa radí na prvé miesto medzi spoločnosťami pre správu aktív v Európe a medzi hlavných globálnych hráčov v tomto sektore.

Spoločnosť bola založená 1. januára 2010 a je výsledkom fúzie medzi aktivitami správy aktív spoločností Crédit Agricole (Crédit Agricole Asset Management, CAAM) a Société Générale (Société Générale Asset Management, SGAM). Od novembra 2015 je skupina Amundi kótovaná na burze Euronext, ktorej väčšinový podiel vlastní Crédit Agricole SA.