ABECEDA FINANCIÍ – čo je to, a ako funguje burza

Burza je organizátorom obchodovania s komoditami, menami, cennými papiermi, derivátmi a inými trhovými nástrojmi. Obchodovanie sa vykonáva v štandardných zmluvách alebo dávkach, ktorých veľkosť je regulovaná regulačnými dokumentmi burzy.

Zastaraný význam slova je miesto alebo budova, kde sa v určitých hodinách schádzajú obchodníci, sprostredkovatelia a makléri, aby uzatvárali transakcie s cennými papiermi alebo tovarom.

Pred érou informatizácie strany vyjednávali transakcie ústne. Teraz sa obchody väčšinou uskutočňujú v elektronickej forme pomocou špecializovaných programov, mnoho búrz opustilo obchodné dno. Makléri vo svojom vlastnom záujme alebo v záujme klientov zadávajú objednávky na nákup alebo predaj komodít na burze v obchodných systémoch. Tie sú uspokojované protiobjednávkami iných obchodníkov. Burza uchováva záznamy o vykonaných transakciách, implementuje, organizuje a zaručuje vyrovnania (zúčtovanie) a poskytuje mechanizmus interakcie medzi dodávkou a platbou.

Burzy zvyčajne dostávajú províziu za každú transakciu, ktorú vykonajú, čo je ich hlavný zdroj príjmu. Ďalšími zdrojmi môžu byť členské poplatky, prístupové poplatky za obchodovanie a predaj informácií o akciách.