ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – kto bol francúzsky ekonóm a politik Fréderic Bastiat

Fréderic Bastiat (* 30. jún 1801, Bayonne, Francúzsko – † 24. december 1850, Rím) bol francúzsky liberálny ekonóm a politik. Svojimi satirickými dielami propagoval myšlienky voľného trhu a vysmieval sa protekcionizmu. Bol liberálnym členom francúzskeho Národného zhromaždenia (Assemblée nationale).

Bastiat sa považuje za predstaviteľa umierneného prúdu libertarianizmu. Chápal utilitarizmus a prirodzené právo ako dva vzájomne sa doplňujúce aspekty toho istého sveta. Štát pravdepodobne považoval za nevyhnutnú až praktickú záležitosť, niečo, čo by malo byť brané do úvahy, pokým to existuje. Avšak podobne ako všetci klasickí liberáli, Bastiat si udržoval hlbokú nedôveru v akúkoľvek vládu v akejkoľvek forme. Zasvätil celý svoj život dokazovaniu, že vládna kontrola nad občanmi a regulácia súkromného priemyslu je neúčinná, ekonomicky ničivá a morálne nesprávna.

Najdôležitejším príspevkom Bastiata na poli ekonomiky je jeho poukazovanie na skutočnosť, že dobré ekonomické rozhodnutia majú vychádzať z dlhodobého a komplexného pohľadu. To jest nielen z pozície jedinej skupiny ľudí alebo jediného priemyselného odvetvia (výroba sviečok, v Petícii výrobcov sviečok), ale z pozície všetkých ľudí a všetkých priemyselných odvetví ako celku.

Bastiat bol vďaka jeho dôrazu na rolu spotrebiteľského dopytu v ekonomickom rozvoji popisovaný Markom Thorntonom, Thomasom DiLorenzom a ďalšími ekonómami ako predchodca rakúskej školy.

Francúzsky ekonóm vstúpil do dejín aj príkladom s rozbitým oknom. V čom spočíva? Klam rozbitého okna Bastiat popísal v eseji Čo je vidieť a čo nie je vidieť. Malý chlapec rozbije okno. Ľudia začnú majiteľa utešovať, že malý nezbedník takto vlastne vytvoril prácu pre sklenára a podporil teda priemysel – to je to, čo je vidieť. Nie je ale viditeľné, že majiteľ rozbitého okna už nemôže peniaze, ktoré zaplatí sklenárovi, použiť na nákup niečoho iného.