Úmrtnosť v SR vo februári bola už v normále, infekcii COVID-19 však podľahol vysoký počet ľudí

BRATISLAVA – COVID-19 vo februári stúpol v rebríčku najčastejších príčin úmrtí z januárového štvrtého na februárové tretie miesto a spôsobil úmrtie 539 osôb.

Niektoré iné príčiny úmrtí však v porovnaní s hodnotami pred pandémiou významnejšie poklesli, a preto celková nadúmrtnosť vo februári 2022 už nebola na Slovensku témou.

Na Slovensku vo februári 2022 zomrelo takmer 4,9 tisíca osôb, čo je najmenej od septembra 2021. Celkový počet úmrtí predstavoval nárast len o 1,1 % priemernej februárovej hodnoty v rokoch (2015 – 2019) pred nástupom pandémie1). Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí vo februári 2022, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR a zároveň revidoval údaje za predošlý mesiac tohto roka.