Nádeje kazachstancov v reformách politiky a ekonomiky

NUR SULTAN – Mnohí ľudia vo svete si ešte pamätajú krvavé udalosti, ktoré sa odohrali v Kazachstane v januári tohto roku, hneď po novoročných sviatkoch. Spravodajské kanály v mnohých krajinách sa venovali januárovej tragédii v tejto krajine, ktorá si vyžiadala viac ako 200 obetí.

O dva a pol mesiace neskôr, 16. marca 2022, prezident Kazašskej republiky pán Kassym Žomart Tokajev predniesol Posolstvo k ľudu, v ktorom odhalil podrobnosti januárovej tragédie. Konkrétne uviedol, že cieľom útočníkov bol štátny prevrat a odstránenie prezidenta od moci. “Prečo to urobili? Odpoveď je zrejmá: v posledných rokoch sme prešli k radikálnej modernizácii Kazachstanu. V mnohých oblastiach sa začali rozsiahle transformácie. Niektorým vplyvným ľuďom sa to nepáčilo,” – uviedol kazašský prezident a poznamenal, že medzi nimi boli aj známe vysokopostavené osobnosti. Zistilo sa, že predseda Výboru pre národnú bezpečnosť, jeho traja zástupcovia a niekoľko ďalších vysokopostavených funkcionárov sú teraz vo väzbe. Podozrievajú ich z pokusu o prevzatie moci, zneužívanie právomoci, sprenevery a účasti na zločinoch, ktoré podkopávajú bezpečnosť štátu. Pán Tokajev poznamenal, že každý, kto sa počas tragického januára dopustil závažných trestných činov, bude zodpovedať pred zákonom.

V reakcii na otázky spoločnosti súvisiace s prípadmi nezákonného zadržiavania a zlého zaobchádzania s osobami zadržanými počas nepokojov K. Tokajev odsúdil použitie sily a opätovne potvrdil odhodlanie krajiny plniť záväzky v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. Informoval tiež, že Generálna prokuratúra Kazašskej republiky začala viac ako 200 trestných prípadov týkajúcich sa sťažností na porušenia spáchané počas vyšetrovacích opatrení. Poukázal na to, že po ukončení vyšetrovania januárových udalostí Kazachstan zverejni svoje výsledky svetovému spoločenstvu.

Hlavná časť Posolstva venovaná politickým reformám a sociálno-ekonomickým opatreniam, ktoré prezident navrhuje v blízkej budúcnosti realizovať s cieľom rozvinúť politické procesy v krajine a zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu občanov. Predpokladá sa, že tato nespokojnosť bola spojená s politickou aj ekonomickou situáciou, ktorá vyvolala nárast nespokojnosti a agresie. Medzi navrhované reformy patrí prechod z superprezidentskej formy vlády na prezidentskú republiku so silným parlamentom; ukončenie členstva v politickej strane prezidentom na dobu výkonu prezidentskej funkcie; zníženie hranice registrácie nových politických strán z 20 000 na 5 000 členov; zníženie minimálneho počtu regionálnych zastúpení zo 600 na 200 osôb atď. Tieto opatrenia sú podľa prezidenta Kazachstanu zamerané na vytvorenie skutočného systému viacerých strán, ktorý dokáže efektívne riešiť problémy voličov.

Prezident tiež oznámil vytvorenie Ústavného súdu a vyhlásil, že voľby tretiny poslancov do dolnej komory parlamentu (v Kazachstane je parlament dvojkomorový) sa odteraz budú konať podľa mažoritárneho systému, ktorý zabezpečí príležitosť pre občanov s rôznymi názormi byť zvolenými do parlamentu. K. Tokajev znížil aj prezidentskú kvótu v hornej komore parlamentu z 15 na 10 poslancov. Kazašský prezident vo svojom Posolstve hovoril aj o myšlienke vytvorenia Nového Kazachstanu, kde bude zabezpečený princíp „rôzne názory, ale jeden národ“.

Samostatný blok venoval K. Tokajev vplyvu geopolitickej situácie na ekonomiku Kazachstanu. Predovšetkým poznamenal, že ceny potravín v krajine môžu v blízkej budúcnosti prekonať všetky absolútne rekordy a zdôraznil dôležitosť kvality jarných agrotechnických prác. Tu treba poznamenať, že Kazachstan je významným producentom obilia, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku vojny sa sejba na Ukrajine tento rok nebude realizovaná v plnom rozsahu a Rusko zakázalo vývoz obilia. Kazašský prezident tiež načrtol spôsoby, ako stabilizovať sociálno-ekonomickú situáciu, zvýšiť príjmy a zlepšiť investičnú klímu s cieľom prilákať do krajiny zahraničný kapitál.

Kazachstan dúfa, že reštrukturalizácia modelu politického rozvoja a úplná implementácia všetkých začatých reforiem prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju krajiny a Nový Kazachstan bude rozhodne odolávať radikalizmu a korupcii.

Želáme im veľa úspechov!

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.