Účet za dlhy, ktorý nebude mať kto vôbec zaplatiť

ŽILINA  – Štatistiky odvrátiteľnej úmrtnosti, chrípkovych epidémií a štatistika koronavíruku signalizujú, že opatrenia su popri deklarovanom riešeni pandemie  zameraneé na opatrenia, ktoré v nevedomých rovinách zastrašuju obyvatelstvo a vyznamne poškodzuju ekonomiku Slovenskej republiky,  a jednotlivé skupiny ekonomických subjektov podnikajúcich v krajine.

Niektoré rozbory pána Jozefa Šáteka davajú navyše otaznik, či konanie vlady a jej predsedu nie je v súlade so zákonom, alebo je s nim v rozpore. Prijatý zákon o využivani informacií od mobilných operatorov je predmetom podania na Ústavný súd  SR so žiadostou o pozastavenie účinnosti až do vyriešenia podania ako takeho.

Denný účet podľa predsedu vlády predstavuje 70 mil€. Odhadom dosiahol 2 mld €. Idú sa lacno kupovať len podniky a prislušné segmenty trhu, alebo je cieľom kupiť celý štát? Riziko je v tom, že dojde k plosnej likvidacii zbytku kapitálovo slabej strednej vrstvy sa zvyšuje každym dňom.

Nie je známy oficialny materiál, ktorý by jasne určoval mechanizmus pôsobenia vírusu a nie je známy vládou oficialne prijaty materiál, ktorý by stanovoval stratégiu riešenia krizy v zmysle plnenia kritérií odbornej starostlivosti.

Pre tento typ riadenia krizy médiá vydestilovali nový pojem – mikroriadenie, čo zdá sa je synonymom a zaroveň eufemizmom pre chaos. Ako každy chaos aj tento chaos má svoju riadiacu rovinu. Jej zistenie môže sprevádzať mastný úcet, ktorý nebude mať kto zaplatiť.

Nuž a historická skusenost hovorí, ze dlžnik sa v takom pripade sám a dobrovolne vykupuje tym, ze jeho stav slobodneho občana sa mení na stav otroka. Zmenila sa forma, ale sme svedkami obsahu zadlžovania štatu a jeho predaja cez neprimerané dlhy.

Dušan Lukášik, vedecký pracovník