Kažimír: “dobré správy sa minuli, prognostické peklo, ekonomický rast s vojnovým otáznikom

BRATISLAVA –  Guvernér Národnej banky Slovenska pán Peter Kažimír predpovedá stagfláciu. To znamená, že bude ekonomická stagnácia a súčasne budú rásť ceny.

Pri tom najhoršom scenári je možné aj to, že sa ekonomický rast v budúcom roku zastaví „Dobré správy sa už dávno minuli,“ skonštatoval Pán Peter Kažimír. Žijeme podľa neho v „prognostickom pekle“, máme za sebou dva roky niekoľkých covidových vĺn, do toho prišiel vážny vojenský konflikt.

Po začiatku šírenia vírusu COVID-19. Guvernér Národnej banky Slovenska predpokladal krátkodobý pokles ekonomiky a jej návrat do normálneho stavu v podobe písmena V. Neskôr centrálna banka hovorila o iných prognostických metódach.

Prognostika je inžinierska disciplína zameraná na predpovedanie času, v ktorom systém alebo komponent už nebude vykonávať svoju zamýšľanú funkciu. Tento nedostatok výkonu je najčastejšie poruchou, po ktorej už systém nemôže byť používaný na dosiahnutie požadovaného výkonu. Predpovedaný čas sa potom stáva zostávajúcou životnosťou (RUL), čo je dôležitý koncept pri rozhodovaní o zmiernení nepredvídaných udalostí. Prognostika predpovedá budúcu výkonnosť komponentu posúdením rozsahu odchýlky alebo degradácie systému od jeho očakávaných normálnych prevádzkových podmienok.

Vedecky garantoval štúdium prognostiky na pôde Ekonomickej univerzity Pavol Vincúr. Vedecké záujmy pána guvernéra Národnej banky Slovenska nie sú známe. Model svojich prognóz Národná banka Slovenska nezverejnila.