SOPK: Enterprise Europe Network pomáha firmám v Európskej únii inovovať a medzinárodne rásť

BRATISLAVA – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je súčasťou podpornej siete pre malé a stredné podniky Enterprise Europe Network.

Bližšie informácie o sieti získate na adrese www.een.sk.

V databázach podpornej siete môžu podnikatelia získať kontakt na zahraničného partnera. Dajú sa v nich bezplatne propagovať výrobky, urerejniť svoj profil

Bližšie informácie môže poskytnúť Daniela Siráňová na adrese sopkueu@sopk.sk.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje podporu pre malé a stredné podniky s medzinárodnými ambíciami. Cieľom siete, ktorá

Sieť je aktívna vo viac ako 60 krajinách sveta. Združuje 3 000 odborníkov z viac ako 600 členských organizácií vrátane:

 • obchodné a priemyselné komory
 • technologické stožiare
 • organizácie na podporu inovácií
 • univerzity a výskumné ústavy
 • regionálne rozvojové organizácie

Poradenské služby Enterprise Europe Network podporujú podniky, ktoré sa snažia expandovať na medzinárodné trhy. Služby pokrývajú širokú škálu regulačných oblastí a informácií o trhu:

 • Súlad s nariadeniami a normami EÚ (napríklad označenie CE )
 • Prístup na medzinárodné trhy – informácie o trhu a budovanie kapacít
 • Medzinárodné verejné zákazky – prístup k cezhraničnému obstarávaniu a príležitostiam EÚ pre výberové konania
 • Národné a regionálne financie a financovanie – identifikácia zdrojov financovania a školenie pripravenosti investorov
 • Schémy financovania EÚ a podpora žiadostí
 • Práva duševného vlastníctva (IPR) – patenty a aplikácie a stratégie využívania práv duševného vlastníctva
 • Energetická efektívnosť a efektívnosť zdrojov – identifikácia technológií a možností financovania
 • Zlepšenie riadenia – budovanie kapacít.

Služby podpory inovácií Enterprise Europe Network [4] sú dostupné na základe posúdenia potrieb a vývojovej fázy podniku.

Na základnej úrovni sieťové služby zahŕňajú:

 • informácie o politikách, legislatíve a podporných programoch súvisiacich s inováciou
 • prepojenie s miestnymi zainteresovanými stranami v oblasti inovácií
 • informácie o prístupe k miestnym zdrojom financovania/podpory

Sieťoví experti môžu poskytovať individuálne služby na podporu budovania inovačných kapacít. Služby zahŕňajú inovačné audity, poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, marketingu a prístupu k financiám.

A napokon, sieť poskytuje služby správy kľúčových služieb podnikom, ktoré využívajú program nástroja Horizont 2020 pre MSP , ktorý je súčasťou pilotného projektu Európskej rady pre inovácie (EIC) .