Levada: väčšina Rusov je za trest za “fake” správy

MOSKVA – Centrum Levada urobilo štúdiu o postoji Rusov k prijatému zákonu o „falošných správach“ v médiách, dôvere v informácie v kontexte konfliktu s Ukrajinou.

Formulácie štúdie boli zostavené spoločne s online médiom Spektr. Väčšina Rusov podporuje prijatie zákona, ktorý kriminalizuje šírenie „fejkov“ (79 %) a štátne médiá zostávajú zdrojom informácií s najvyššou dôveryhodnosťou. Štátnym zdrojom informácií zároveň plne dôveruje 31 % opýtaných. Úroveň dôvery sa líši v závislosti od veku a politických názorov.

 • Väčšina Rusov podporuje prijatie zákona, ktorý kriminalizuje šírenie falošných správ (79 %). 60 % opýtaných sa domnieva, že zákon je zameraný na zabezpečenie spoľahlivosti pokrytia udalostí.
 • Zdrojom informácií s najväčšou dôveryhodnosťou zostávajú štátne médiá. Najdôveryhodnejšie sú štátne televízie (42 %), sociálne siete (25 %) a štátne tlačové agentúry (20 %).
 • Viac ako polovica Rusov si po prijatí zákona nevšimla zmenu v tom, ako médiá informovali o udalostiach. Z tých, ktorí zaznamenali zmeny, ku ktorým došlo, väčšina verí, že existuje viac informácií o špeciálnej prevádzke na používaných miestach.
 • Dve tretiny opýtaných čiastočne nedôverujú štátnym zdrojom informácií o dianí na Ukrajine (65 %). Plne dôveruje 31 % opýtaných. Najčastejšie neveria informáciám o mŕtvych a ranených z Ruska (42 % tých, ktorí aspoň čiastočne nedôverujú štátnym informáciám).
 • 65 % Rusov považuje online obťažovanie za dôležitý problém. Zároveň 24 % opýtaných je do určitej miery pripravených zapojiť sa do verejnej nedôvery, ak to považujú za potrebné.
 • PODPORUJETE ALEBO NEPODPORUJETE  ZÁKON O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA NEPRAVDIVÉ INFORMÁCIE O ČINNOSTI RUSKEJ VOJENSTVA V RÁMCI ŠPECIÁLNEJ OPERÁCIE A VÝZVY NA PROTIRUSKÉ SANKCIE? (v %)
  Celkom 18-24 rokov 25-39 rokov 40-54 rokov 55 rokov a viac
  plne podporujem 53 31 44 53 64
  Skôr podporu 26 34 29 25 23
  Skôr proti 8 14 11 8 4
  Silne proti 6 8 7 7 3
  Ťažko odpovedať 7 14 9 7 5
 • Prameň: Levada centrum