Slovensko má niečo viac ako 5, 434 mil. obyvateľov

BRATISLAVA – K 31. decembru 2021 mala Slovenská republika 5 434 712 obyvateľov. Tento údaj zohľadňuje výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V roku 2021 sa v Slovenskej republike narodilo 56 565 živých detí a zomrelo 73 461 osôb. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak dosiahol 16 896 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 2 338 osôb (prisťahovalo sa 5 733 a vysťahovalo sa 3 395 osôb). Celkový úbytok obyvateľstva Slovenska bol 14 558 osôb.