Zmäkčenie daňových termínov pre ukrajinské firmy

BRATISLAVA – Ministerstvo financií Slovenskej republiky uvoľnilo podmienky platenia daní pre firmy z Ukrajiny.

“Ministerstvo financií si uvedomuje zložitosť a vážnosť aktuálnej situácie a s ohľadom na skutočnosť, že riadnemu plneniu daňových povinností môže v súčasnosti niektorým daňovníkom brániť plnenie si povinností mimo nášho územia, dovoľuje si upriamiť pozornosť na možnosť využiť existujúce opatrenia, ktoré ponúka platná daňová legislatíva, konštatuje tlačová správa ministerstva.

Daňové subjekty z Ukrajiny si môžu uplatniť tieto opatrenia: a! odklad podania daňového priznania vrátane odkladu splatnosti dane o tri mesiace až šesť mesiacov na základe oznámenia, b) žiadosť o platenie preddavkov inak, c) žiadosť o odloženie platenia dane, alebo platenie dane v splátkach alebo žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, spolu s vykonaním zmeškaného úkonu po tom, čo odpadli dôvody zmeškania.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.