Banka Ruska pripravila nové pravidlá pre informovanie klientov poisťovateľov

MOSKVA – Od 1. apríla 2023 bude musieť poisťovateľ pri uzatváraní poistnej zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi dokument s kľúčovými informáciami (KID).

 Ide o stručné informácie o zmluvných podmienkach – poistné krytie a výnimky z neho, načasovanie a výška vrátenia poistného v prípade predčasného ukončenia zmluvy, predsúdne riešenie sporov.

Pokyn Ruskej banky  o požiadavkách na takýto dokument zaregistrovalo ministerstvo spravodlivosti Ruska. Nové požiadavky budú musieť poisťovne dodržiavať pri uzatváraní dobrovoľných poistných zmlúv, s výnimkou investičného (akumulačného) životného poistenia, ako aj životného a zdravotného poistenia dlžníka – pravidlá informovania týchto druhov sú ustanovené samostatnými pokynmi.

KID umožní spotrebiteľom získať potrebné informácie o poistení v dostupnej forme ešte pred uzavretím zmluvy a vybrať si vhodný poistný produkt.