Ministerstvo financií SR: zmeny v daniach (2)

BRATISLAVA – Ministerstvo financií SR predstavilo druhú časť novej daňovej politiky s názvom Daňová revolúcia.

Znižuje daňovo-odvodové zaťaženie práce, zamestnancom ostane v peňaženkách viac peňazí. Aj takto sa dá v jednoduchosti zhrnúť predstavenie druhej časti našej daňovo-odvodovej revolúcie. Tá totiž počíta aj so zvýšením čistej mzdy zamestnancov.

Hrubá mzda zamestnanca by sa podľa nášho návrhu mala zdaňovať 19-timi percentami, zatiaľ čo zamestnávateľ zaňho zaplatí odvod vo výške 39-tich percent. Príjem do výšky 357 eur by sa nemal zdaňovať vôbec a nebude podliehať ani odvodom.
Zároveň, plánujeme zjednodušiť život aj účtovníkom – dane a odvody by sa mali vyberať na jednom mieste.

Viac informácií nájdete v grafických materiáloch nižšie.