First Eagle Amundi International Fund uspel v súťaži Top Fond Slovakia 2023 na popredných miestach

Fond First Eagle Amundi International Fund – AE (C) získal dve prestížne ocenenia.

Ceny prevzal Miroslav Ovčarik, Country Manager Amundi Asset Management na Slovensku.

First Eagle Amundi International Fund – AE (C) dominoval v kategórii dynamických zmiešaných a štruktúrovaných fondov, kde sa stal nielen najpredávanejším podielovým fondom na Slovensku za rok 2023, ale aj fondom s najlepším pomerom výnosu a rizika.

„Víťazstvo First Eagle Amundi International podčiarkuje silu investičného prístupu a stratégie fondu, vďaka ktorej dokáže identifikovať zaujímavé investičné príležitosti na trhu. Pre investorov, ktorí hľadajú stabilné a postupné zhodnocovanie svojich investícií, by mohol byť tento fond zaujímavou alternatívou, vždy je však dôležité zvážiť všetky riziká,” hovorí Miroslav Ovčarik, Country Manager Amundi Asset Management na Slovensku.

First Eagle Amundi International Fund- AE (C) sa zameriava na spoločnosti s konkurenčnou výhodou, ako je vlastníctvo vzácneho zdroja, know-how, vlastníctvo distribučnej siete a pod. Akcie týchto spoločností sa potom kupujú, keď sa ponúkajú na trhu výrazne lacnejšie, a predávajú, keď sa ich popularita u investorov zvýši. Ak sa takéto akcie v danom momente na trhu nenachádzajú, môže fond držať až 30 % svojho portfólia v hotovosti alebo v cenných papieroch naviazaných na zlato. Fond je založený na hodnotovom prístupe, ktorý sa zameriava skôr na dôkladnú analýzu spoločnosti ako na trhový sektor.

Fond je určený pre investorov, ktorí sa usilujú o progresívnejšie zhodnotenie svojej investície, ale musia byť pripravení znášať vyššiu mieru volatility a krátkodobé poklesy hodnoty.

Spoločnosť Amundi je európskym lídrom v oblasti správy aktív a patrí medzi desať najvýznamnejších investičných hráčov na trhu. Svojim viac ako 100 miliónom klientom – retailovým aj korporátnym – ponúka bohaté služby v oblasti finančných trhov a široký rozsah odborných znalostí v oblasti aktívnych a pasívnych investičných riešení doplnených o IT riešenia. Amundi je súčasťou skupiny Crédit Agricole a s jej akciami sú obchodované na burze. Amundi v súčasnosti spravuje pre svojich klientov aktíva v celkovej hodnote 1 950 mld.eur.