Eurozóna: bilancia zahraničného obchodu v mínuse

BRUSEL – Deficit zahraničného obchodu eurozóny v júni dosiahol 30,8 mld. €, export klesol o 0,1% medzimesačne a vzrástol o 20,1%  medziročne, import medzimesačne vzrástol o 1,3% na 43,5% medziročne.

Z obchodného prebytku ~30 miliárd eur za štvrťrok sa eurozóna posunula do záporného salda 90 mld. eur za štvrťrok. Vo všeobecnosti sa obchodný deficit EÚ zvýšil o 41,4 miliardy EUR medzimesačne, na 123 miliárd EUR za štvrťrok.

Samozrejme, hlavným dôvodom deficitu v EÚ bol nárast cien energií, tu deficit za prvý polrok dosiahol 290,6 miliardy eur, oproti minuloročnému deficitu 105,6 miliardy eur. prudko sa zhoršila aj obchodná bilancia s hotovými výrobkami, ak v prvom polroku 2021 to bolo 174 miliárd eur, tak v prvom polroku 2022 klesla takmer na polovicu na 91,6 miliardy eur.

Deficit obchodu s Ruskom v prvom polroku vzrástol z 24,6 miliardy eur na 90,6 miliardy eur, s Nórskom z 0,5 na 35,8 miliardy eur. Deficit obchodu s Čínou sa takmer zdvojnásobil z 98 miliárd eur v minulom roku na 189,5 eur miliardy v tomto roku. Zhoršila sa obchodná bilancia s Tureckom, Kóreou a Indiou.

Export EÚ do Ruska v júni dosiahol 4,6 mld. €, čo znamená medzimesačný nárast o 17,6%, medziročný pokles exportu predstavoval 38,5%. Dovoz z Ruska zostal v júni prakticky nezmenený , teda na -0,2% medzimesačne s medziročným nárastom o 43,3%. Vývoz tovaru z EÚ do Ruska sa tak dva mesiace po sebe zotavuje po tom, čo v apríli dosiahol minimá 2,9 miliardy eur. Vo fyzickom vyjadrení sa vývoz do Ruska od februára znížil o 48 % (v apríli pokles dosiahol 62 %), dovoz klesol o 27 %.