Rusko: čoraz menšia podpora vojenskej operácie

MOSKVA  – V júli respondenti najčastejšie uvádzali udalosti súvisiace so „špeciálnou vojenskou operáciou“, podiel takýchto odpovedí naďalej klesá. 

Vyplýva to z výskumu autonómnej neziskovej organizácie Yuri Levada Analytical Center (ANO Levada-Center.

Ak si to v marci spomenulo 75 % opýtaných, v apríli – 63 %, v máji – 42 %, tak v r. júla to uviedla tretina (32 %) všetkých respondentov.
Okrem toho v júli respondenti spomínali aj rôzne zahraničnopolitické udalosti, ako napríklad cesty V. Putina, dosahovanie dohôd o vývoze ukrajinského obilia a podobne, (4 %), záplavy v Soči (3 %) a iné prírodné katastrofy (3 %) ).

Autonómna nezisková organizácia Yuri Levada Analytical Center (ANO Levada-Center) je ruská mimovládna výskumná organizácia. Centrum pravidelne vykonáva vlastný sociologický výskum, z ktorého väčšina je zverejnená na tejto webovej stránke. Stredisko tiež vykonáva výskum zákazku rôznymi metódami prieskumu . Levada Center je jednou z najväčších výskumných spoločností v krajine.