Ekonomika v miernom raste, darilo sa trhu práce

BRATISLAVA – Slovenská ekonomika pokračovala aj v 2. štvrťroku 2022 v raste o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Tvrdia to analytici Národnej banka slovenska (NBS) Podľa nich vývoj HDP potiahla hlavne domáca spotreba, priemysel tlmila vojna a naďalej chýbajúce komponenty. Zamestnanosť sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 0,7 % a pracujúcich osôb tak bolo približne o 14,6 tisíc viac. Konštatuje to rýchly komentár, ktorý nie je oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska.

Domácnosti sa zatiaľ v spotrebe výraznejšie neobmedzovali ani napriek rastúcim cenám. Naopak, konflikt na Ukrajine a s ním súvisiace rekordné ceny vstupov tlmili priemysel, nie však do takej miery.

Spotreba domácností pokračovala v raste aj napriek zvyšujúcim sa cenám. Vysoká inflácia už dlhší čas ukrajuje z príjmov ľudí, no tí sa vo výdavkoch zatiaľ výraznejšie neobmedzovali. Tržby maloobchodu a služieb si udržali dvojciferné rasty zo začiatku roka. Avšak postupné spomaľovanie tržieb, pokles reálnych príjmov a takmer vyčerpané úspory z čias lockdownu naznačujú možný obrat aj vo vývoji spotreby.

Zahraničný obchod pod vplyvom neistoty, pretrvávajúcich problémov v dodávateľských reťazcoch a vysokých cien vstupov tlmil ekonomiku. Vojna na Ukrajine a pokračujúce lockdowny v Číne pôsobili naďalej nepriaznivo na priemysel. Mesačné dáta naznačujú, že prvotné problémy exportérov súvisiace s vojnou sa čiastočne vyriešili. Po počiatočných šokoch sa produkcia postupne stabilizovala. Exportná výkonnosť ekonomiky sa znížila len mierne avšak značná neistota ohľadom budúcnosti pretrváva.

Navyše extrémne vysoké ceny dovážaných komodít nadhodnocovali importy. Saldo zahraničného obchodu skončilo aj v minulom štvrťroku v negatívnych hodnotách a znižovalo HDP.

Súkromné podniky a domácnosti využili priaznivé finančné podmienky na investície, naďalej však chýba očakávané čerpanie EU fondov. V dôsledku neistoty a nedostatku niektorých vstupov pracovali firmy pravdepodobne aj naďalej s vyššími zásobami.

Odídenci z Ukrajiny pomohli zaplniť dlhodobo voľné pracovné miesta a potiahli tak zamestnanosť výraznejšie nahor. Zamestnanosť vzrástla v 2. štvrťroku o 0,7 % a pracovalo tak o 14,6 tis. viac osôb ako v 1. štvrťroku.

Vývoj zamestnanosti prekonal očakávania NBS. V druhom štvrťroku sa v zamestnanosti okrem slušnej ekonomickej aktivity prejavil prílev utečencov z Ukrajiny. Pomohli tak znížiť napätie na trhu práce, keď obsadzovali pracovné miesta, o ktoré nebol dlhodobo záujem.

Z mesačných štatistík vyplýva, že sa umiestňovali najmä v službách a obchode. Naopak, priemysel mal naďalej problémy so súčiastkami, takže slabšia výkonnosť sa prejavila v miernom poklese zamestnanosti.