MHP: výsledky študentskej vedeckej činnosti

BRATISLAVA – V slovenskom priemysle rastú tržby.

Konštatuje to štúdia  Hrozba posledných dvoch dekád. Ako pôsobí koncentrácia na slovenský priemysel? Zverejnil ju odborný časopis Monitor hospodárskej politiky (MHP), ktorý vydáva Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Autorom štúdie je študent Richard Stančík. Posledné číslo časopisu zverejnilo výsledky študentskej vedeckej činnosti.

V priebehu piatich rokov sledujeme zvýšenie celkových tržieb o 20,61%, čo predstavuje 15 865 773 630 €. Približne 60% z tejto sumy je zapríčinených automobilovým priemyslom, ktorý sa neustále rozrastá a dominuje priemyslu. Dobrou správou je, že okrem automobiliek prispievajú k nárastu tržieb aj firmy, ktoré medzi sledovanými rokmi vstúpili do priemyslu. Celkovo ich bolo 3329, väčšina z nich pribudla v sektoroch ľahkého priemyslu. Iba v jednom sektore ubudol počet firiem, a to v Energetickom a ťažobnom priemysle. Vyšší počet firiem v odvetviach zväčša odzrkadlil nižšiu mieru koncentrácie, napísal  Richard Stančík v časopise Monitor hospodárskej politiky.

Koncentrovanosť odvetvia je tradične v centre záujmu predovšetkým mikroekonomických disciplín. Tento ukazovateľ hovorí, akú významnú rolu hrá firma na skúmanom trhu.

Na základe výšky koncentrácie vieme predpokladať možné charakteristické črty trhu, to determinuje aj správanie firiem pôsobiacich na trhoch. Znalosť koncentrácie v rámci odvetví predchádza vzniku negatívnych aspektov spôsobených zneužitím dominantného postavenia firmami, čo ohrozuje fungujúcu a efektívnu hospodársku súťaž, ktorá je vo všeobecnosti prospešná pre celkový blahobyt, ale najmä pre spotrebiteľa.