Ako sa robí skutočná ekonomická veda

BRATISLAVA – Aké zručnosti sú potrebné pre vedu?

Tak by sa dala nazvať téma monografie kolektívu autorov Developing Transferable Skills for Research, ktorú vydala minulý rok vydavateľská firma Dolis Goen. Zo Slovenskej republiky sú spoluautormi Anetta Čaplánová, Eva Muchová a Marek Kálovec z Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty. Marek Kálovec dnes pôsobí v Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR. Kniha vnikla v rámci programu Erazmus plus.

Kniha približuje ako precízne pripraviť výskumný projekt a ako na základe neho písať vedecký článok. Autori vysvetľujú čo je to akademické písanie.

Vedecký článok, alebo odborný článok je publikovaná správa popisujúca nové poznatky a vedomosti z daného vedného odboru. Spravidla ide o texty publikované vo vedeckých časopisoch, ktoré dodržujú pravidelnú periodicitu a sú recenzované nezávislými hodnotiteľmi z daného vedného odboru.

Kniha o akademickom písaní je vhodná najmä pre poslucháčov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania.