Klamstvo profesora Petra Staněka na každý deň (7)

BRATISLAVA – Profesor ekonómie Peter Staněk sa nechal osloviť v jednej českej internetovej rozhlasovej rozhlasovej oslovovať ako poradca Svetovej obchodnej banky. 

Banka s takýmto názvom neexistuje. Preto nemôže byť jej poradcom.

Existuje inštitúcia s obchodným menom Svetová banka. Peter Staněk nikdy nebol ani poradcom  tejto medzinárodnej svetovej inštitúcie.

V období keď profesor Peter Staněk prednášal vysokoškolákom tvrdil, že je podacom ruského prezidenta Vladimíra Putina a súčasne aj poradcom Európskej únie.

Peter Staněk v minulosti pracoval v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Profesorom ekonómie sa stal v roku 2012.