Sociológia: príroda a životné prostredie v textoch

BRATISLAVA – Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) vydala analýzu novoročných príhovorov slovenských a českých prezidentov.

Názov analýzy je: “Príroda a životné prostredie v novoročných príhovoroch slovenských a českých prezidentov (1994 – 2022).  Vydala v neperiodickej publikácii Working Papers in Sociology 1 / 2022 ISSN 2453-6970.

“V tomto príspevku sa zameriavam na to, či a ako, v akých súvislostiach sa v novoročných príhovoroch slovenských a českých prezidentov objavuje téma ochrany životného prostredia a globálnych environmentálnych problémov. Predmetom skúmania sú príhovory, ktoré prezidenti predniesli od 1. 1. 1994 do 1. 1. 2022. V tomto období ich odznelo celkom 58 a počet českých a slovenských prezidentských príhovorov je vyrovnaný,” napísala Zuzana Kusá.

Analýza je kvalitná, ale je v nej veľa cudzích slov typu diskurz, enumeračný a podobne.  Tie neprofesionálnym čitateľom sťažujú porozumenie textu Zuzany Kusej. Majú ďalšiu možnosť.  Hľadať v slovníku cudzích slov.