Aktuálne a očakávané opatrenia na oživenie slovenskej ekonomiky v roku 2023 boli hlavnou témou konferencie SOPK

Konferencie Slovenskej a obchodnej priemyselnej komory (SOPK) na tému „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2023“ sa zúčastnil aj minister hospodárstva SR pán Karel Hirman.

Informuje o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR

Hlavnou témou vystúpenia pána ministra bola situácia na trhu s energiami a rôzne konkrétne formy pomoci pre podnikateľské subjekty.

Na úvod svojho vystúpenia minister pán Karel Hirman konštatoval, že sa Slovensko, Európa a celý svet ocitol v uplynulom roku snáď v najväčšej kríze od ukončenia 2. svetovej vojny. „Svetová jadrová mocnosť, stály člen Bezpečnostnej rady OSN a jeden z hlavných dodávateľov energetických surovín na globálne trhy a osobitne na Slovensko, zaútočil na krajinu, ktorá je doteraz jedným z hlavných tranzitérov týchto energetických surovín a zároveň jeden z hlavných exportérov potravín na svetové trhy. Toto súbežne s ďalšími faktormi, ako makroekonomická nestabilita vo svete, nárast inflácie či extrémne výkyvy počasia spôsobené klimatickými zmenami, ale aj v dôsledku chýb pri aplikovaní zelenej energetickej politiky spôsobilo v minulom roku enormný nárast cien energií. A s touto krízou sa musíme teraz spoločne vysporiadať tak, aby ju bez vážnejšej ujmy dokázala prekonať celá naša krajina cez domácnosti, verejný sektor až po podnikateľov.“

Minister zároveň upozornil, že zvýšené náklady štátneho rozpočtu na kompenzácie vysokých cien energií a tým spôsobený jeho deficit budeme musieť v budúcnosti do štátnej kasy vrátiť. Takže pri výške tejto pomoci aj pre podnikateľský sektor musíme zohľadniť to, aby nám to v budúcnosti nespôsobilo výrazný nárast daňového zaťaženia, čo je podľa prieskumu medzi členmi SOPK dlhodobo najväčší problém pre podnikateľskú obec.

Minister vo svojom vystúpení taktiež konkrétne a detailne opísal dve základné schémy pomoci pre podnikateľský sektor v rámci Dočasného krízového rámca, ktorý bol schválený na úrovni Európskej únie (EÚ) po útoku Ruskej federácie na Ukrajinu a platí od februára 2022 do konca tohto roku. Realizácia prvej zo schém pomoci tzv. 2.1 začala už v decembri minulého roka, pričom túto pomoc využilo viac ako 13,5 tisíc subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť a vyplatených bolo viac ako 77 miliónov eur. Uvedená schéma pomoci bude pokračovať i v roku 2023, vyhlásená bude začiatkom februára 2023 a na jej základe budú poskytované kompenzácie na zvýšené náklady na elektrickú energiu a zemný plyn, a to postupne za prvé tri mesiace tohto roku.

Podmienky schémy budú rovnaké ako v decembri – to znamená, že kompenzovaných bude 80 % z oprávnených nákladov na kúpu samotnej komodity nad úroveň stropu vo výške 199 eur/MWh pre elektrickú energiu a 99 eur/MWh pre zemný plyn. Schéma bude maximálne jednoduchá – celý proces bude prebiehať opäť elektronicky a bez zbytočnej byrokratickej záťaže pre podnikateľský sektor.

V súčasnosti MH SR finalizuje s Bruselom schému pomoci v zmysle časti 2.4 Dočasného krízového rámca, ktorá má podstatne zložitejšie podmienky pre podnikateľské subjekty a je vhodná najmä pre väčšie firmy. Po jej notifikácii, ktorú predbežne MH SR očakáva na prelome mesiacov február/marec, bude po konzultáciách s podnikateľskými zväzmi a združeniami pripravená ďalšia výzva na pomoc s vysokými cenami energií pre podnikateľský sektor.

Minister Karel Hirman súčasne potvrdil, že aj v prvom polroku tohto roku rezort hospodárstva ráta aj s pomocou pre energeticky náročné podniky formou kompenzácii na tzv. TPS, v rámci ktorej bola táto pomoc vyplatená v decembri 2022 takmer 140 subjektom vo výške 40 mil. eur.

Minister ďalej informoval o viacerých nástrojoch na odbúravanie nadbytočnej byrokratickej záťaže pre podnikateľov. Jedným z opatrení je ochrana pred neopodstatneným „goldplatingom“, ktorý vzniká, ak sa v národnej legislatíve navrhuje prísnejšia právna úprava ako je schválená na úrovni EÚ. Bude sa pokračovať i v hodnotení účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií. Zároveň v druhej polovici roku 2022 boli zozbierané a vyhodnotené ďalšie podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vyše 300 týchto návrhov bude v nasledujúcich týždňoch postupne predmetom rokovaní medzi MH SR a ostatnými rezortmi tak, aby boli vládou schválené v priebehu tohto roka.

V neposlednom rade, minister Karel Hirman zmienil aj pripravované opatrenia na podporu inovácií a investícií zameraných na spoluprácu podnikov a výskumno-vývojových inštitúcií. Tieto opatrenia sa budú čoskoro realizovať predovšetkým prostredníctvom inovačných a digitálnych voucherov (poukážok), ktoré budú určené primárne pre malé a stredné podniky.