Slovom roka podľa slovníka Collinse jednorazový

Britský slovník Collinse pomenoval slovo roka. V roku 2018 to bolo prídavné meno single used,  jednorazové.

Výraz sa vzťahuje na výrobky, najčastejšie z plastu, ktoré sa používajú iba raz. Vydavatelia slovníka si všímajú, že v poslednom čase vzrástli výzvy v medzinárodnom spoločenstve na zníženie používania takýchto výrobkov.Od roku 2013 sa používanie tohto výrazu štvornásobne zvýšilo, podľa internetovej stránky Collinse.

Slovým spojením roku 2017 boli falošné správy, alebo “fake news”. Slovom roka 2016 bolo post pravda, alebo “post-truth”.