Nikto z odboru komunikácie a prevencie Polície SR neurobil nikdy žiadnu vedeckú analýzu médií

BRATISLAVA – Z analýzy vedeckých časopisov na Slovensku, ale aj v zahraničí vyplýva, že nikto z odboru komunikácie a prevencie sa nikdy vedecky nezaoberal analýzou obsahu médií. 

Tento odbor Polície SR posudzuje čo je to hoax, teda klamstvo, alebo podvod v médiách a vo verejných prejavoch. Vyjadrili sa napríklad k tomu, že mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou sú hoax. O tvrdení Igora Matoviča, že za vlád Roberta Fica sa ukradlo 30 miliárd euro sa nevyjadrili, či ide o klamstvo, alebo podvod, teda hoax. Je to napriek tomu, že tento výrok Igora Matoviča nepotvrdzuje žiaden dôkaz.

Riaditeľ odboru komunikácie a prevencie poručík Mgr. Petar Lazarov absolvoval fakultu médií Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Napísal  nezverejnenú prácu Verejnoprávne médiá: minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Školila ho Hana Pravdová, ktorá počas vlády Vladimíra Mečiara viedla spravodajstvo v Slovenskej televízii (STV). Pred rokom 1990 bola v STV vedúcou požiarneho zboru.

Podplukovníčka Ing. Denisa Bárdyová a jej kolega z odboru komunikácie a prevencie, podplukovník JUDr. Michal Slivka nemajú žiadne záznamy v Centrálnom registri záverečných prác. Všetci traja nemajú žiadne záznamy vo vedeckých knižniciach a v databázach vedeckých článkov, ktoré by sa týkali analýzy médií.

Pokus analyzovať médiá mala v čase vlády Vladimíra Mečiara Slovenská informačná služba. Pri Novinárskom študijnom ústave, ktorý podliehal Ministerstvi kultúry SR zriadila odbor, ktorý skúmal médiá. Skúmal “kto je za tým”.

Pre analýzu textov médií sa používa štandardizovaná sociologická metóda obsahová analýza.

Obsahová analýza je v sociológii výskumná technika vypracovaná americkým sociológom Bernardom Berelsonom spočívajúca objektívnom systematickom a kvantitatívnom opise manifestovaných (prejavených) obsahov komunikácií. Za obsah sa tu považujú jazykové, obrazové, hudobné a iné symboly, z ktorých je oznam zložený.

Obsahová analýza sa používala počas II. svetovej vojny v USA na analýzu nacistickej propagandy. Analyzovali sa rozhlasové správy nemeckého rozhlasu. Podľa ich obsahu vedci predpokladali to aká môže byť situácia na fronte. Názory nemeckých novinárov  ovplyvňovali správy od ich známych blízkych, ktoré boli založené na listoch z frontu.

Obsahová analýza je vymedzenie výberovej a vyšetrovanej jednotky, zostavenie znakov, vypracovanie zoznamu špecifických analytických kategórií a kvantitatívne zistenie, ktoré možno doplniť pomocou kvantitatívnej alebo interpretačnej analýzy.

Obsahová analýza vychádza z predpokladu, že symboly majú pre všetkých zúčastnených v komunikačnom procese rovnaký význam (obsah) a z predpokladu, že početnosť výskytu určitých symbolov má pre komunikačný proces vôbec význam.

V sociológii slúži obsahová analýza ako podklad pre sociálnu a kultúrnu analýzu, pričom sa predpokladá, že obsah komunikačných procesov, napríklad médií,  odráža vlastnosti, postoje, hodnoty, normy a záujmy spoločnosti prijímateľov oznamov. Obsahová analýza sa používa aj pri rozbore prejavov jednotlivých osôb.