Ľudia so sklonom k riziku a ich psychika

Vedci našli súbor génov, o ktorých sa hovorí, že súvisia so soklonmi k riziku”  napísal to denníkDaily Mail.

Podľa nich neexistuje samostatný ” rizikový gén “, ale súbor 124 genetických variantov, ktoré našli, môže zvýšiť pripravenosť ľudí na zvýšené riziko. Štúdia, ktorú uvádza časopis Nature Genetics, obsahuje dôkaz o všeobecnom genetickom vplyve na tendenciu riskovať všeobecne a mnoho individuálnych typov rizikového správania.

Skupina vedcov dúfa, že porozumie základným molekulárnym a bunkovým procesom, ktoré určujú ľudské správanie a dozvedia sa, ako predchádzať a liečiť drogovú závislosť. Sklon k riziku môže Vedci zistili, že genetické varianty spojené so všeobecným sklonom k rizik sú tiež spojené s rizikovejším správaním, napríklad s vysokou rýchlosťou jazdy, s alkoholom, tabakom a marihuanou, s riskantnejšími investíciami a riskantným správaním v sexuálnom živote. ako aj s niektorými osobnostnými znakmi a neuropsychiatrickými stavmi, ako je porucha pozornosti s hyperaktivitou, bipolárna porucha a schizofrénia. Vplyv každej z 124 variantov génov oddelene je veľmi malý, ale výskumníci zistili, že ich spoločný vplyv môže byť významný,” uvádza článok.