Slovenská rada pre zelené budovy pripravuje podujatie “týždeň zelených budov”

BRATISLAVA  – Cesta k uhlíkovej neutralite, modularita a životný cyklus budov, ale aj EU Taxonómia, ESG a zelené financovanie v

Read more