Pavol Praženica: zelené budovy sú dnes normou

Zelené, alebo udržateľné budovy sú dnes normou. O tom aké sú ich princípy  Finančné noviny hovorili s manažérom spoločnosti Siemens Pavlom Praženicom, členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy.

Aká je podstata udržateľnej budovy?

Udržateľná budova sa začína už tým ako ju navrhuje architekt. Podstatou udržateľnej budovy, je že je priateľská k užívateľom a k okolitému prostrediu. Zohľadňuje aj to z akého materiálu je postavená, technológie ktoré riadia budovu, alebo inteligencia v budove. V budove by malo byť kvalitné vnútorné prostredie.

Aké sú jej princípy?

Budova je priateľská k okolitému prostrediu a jej užívateľom. Okolité prostredie zohľadňuje z akého materiálu je postavená budova. Veľmi dôležitá vlastnosť udržateľnej budovy je jej inteligencia. Ide o riadenie budovy. Potrebujeme v nej kvalitné vnútorné prostredie, kontrolu teploty, vlhkosti, kvalitu vzduchu. Nejde len o CO 2, ale aj  prchajúcich organických látok. Sú to látky pochádzajúce z kobercov, nábytku. Budova by mala mať čo najmenej negatívnych vplyvov organických látok.

Čím je udržateľná budova lepšia oproti iným budovám?

Mala by mať nižšie energetické náklady a hlavne vytvára nízku uhlíkovú stopu. Sú rôzne porovnávajúce základy. Pre porovnanie by mohla byť budova, ktorá sa stavala v minulom storočí. V prípade nej je to 30 a viac %. Najpodstatnejšie je to, že udržateľná budova je priateľská k vnútornému a vonkajšiemu prostrediu.

Ako to pocíti spotrebiteľ?

Pre spotrebiteľa je to drahšie. Za určitú kvalitu sa platí. Kedysi sa stavali budovy, v ktorých sa muselo kúriť. Okná boli len dvojité. Kvalita materiálu bola na inej úrovni. Kvalita materiálu sa zvyšuje o 100%, ale cena sa nezvyšuje o 100%. Hoci je budova drahšia, ale na druhej strane šetrí prevádzkové náklady.

Cena budovy pozostáva z 30 % z nadobúdacej ceny a 70 % z prevádzkových nákladov. To si veľa investorov neuvedomuje. Pri udržateľnej budove sa zmenšujú finančné toky potrebné na prevádzkové náklady.

Aký je ekologický efekt?

V udržateľných budovách je nižšia uhlíková stopa. Je merateľná. Uhlíková stopa začína materiálmi, z ktorých sa stavia – zabudovaný uhlík. Môže byť alternatíva, že si vyberieme lacný materiál pre obklad z Číny. Žiaden certifikačný systém vzhľadom na náklady prepravy, tento materiál neodporučí.  Môžeme povedať, že doprava do 500 kilometrov je to v poriadku, ale viac nie. Mnohé firmy zo zahraničia majú na Slovensku pobočky, ktoré vyrábajú kvalitné materiály. Tým sa automaticky znižuje uhlíková stopa. Majú certifikáty o tom, že nimi vyrábaný materiál zaručuje nízku uhlíkovú stopu, ale aj kvalitu trvácnosti, tepelnej odolnosti.

Ako sa riadia udržateľné budovy?

Sú to inteligentné riadiace systémy. Riadia nielen teplo a teda aj teplotu, ale vlhkosť, CO 2, mikro častice, ktoré sú vo vzduchu a dýchame ich. Sú to častice veľkosťou dva a pol ppm.

Má Slovenská rada pre zelené budovy vzory?

SKGBC vznikla po vzore viacerých rád, je súčasťou Svetovej rady pre zelené budovy. Tá vznikla v USA. Na základe ich vzoru vznikli jednotlivé členské rady vo svete. Slovenská rada pre zelené budovy vznikla pred jedenástimi rokmi. Bol som pri jej vzniku.

Slovenská rada pre zelené budovy je ambasádorom udržateľnosti v stavebníctve.