Kazachstan: najdôležitejšie ekonomické reformy

BRATISLAVA / NUR SULTAN –  Finanačné noviny požiadali o rozhovor  námestníka ministerstva zahraničných vecí Romana Vasilenka.

Pán veľvylanec pokúste sa vysvetliť ako vykladať udalosti v januári tohto roku v Kazachstane?

Pokojné protesty, ktoré sa začali 2. januára v Mangystauskej oblasti a rozšírili sa do ďalších regiónov krajiny, sa pod vplyvom ozbrojených teroristických a zločineckých skupín, náboženských a politických extrémistov zmenili na nepokoje, ktoré sa snažili destabilizovať sociálno-politickú situáciu v krajine. Existujú náznaky, že išlo o pokus o štátny prevrat s účasťou zahraničných teroristických bojovníkov (ZTB).

Po úspešnej protiteroristickej operácii orgánov činných v trestnom konaní v Kazachstane s podporou mierového kontingentu CSTO, ktorý chránil strategické zariadenia v krajine, bol výnimočný stav zrušený a 19. januára sa život v krajine znormalizoval.

Veľmi dôležité je odlišovať pokojné protesty od banditov a násilných extrémistov. Skutoční protestujúci a protestné akcie v demokratickej spoločnosti sa nezapájajú do násilných útokov, ktoré majú za následok vážne ničenie majetku a zabíjanie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a civilistov.

Kazachstan nepoužil, nepoužíva a nepoužije ozbrojenú silu proti pokojným demonštrantom. Polícia a Národná garda chránili civilistov a obnovovali poriadok v konfrontácii s ozbrojenými zločincami a extrémistami. Kazachstan zabránil rozpadu svojej štátnosti a ochránil životy svojich občanov.

Ako prebiehajú vyšetrovania?

Prezident Kasym-Žomart Tokajev nariadil orgánom činným v trestnom konaní, aby vykonali rozsiahle vyšetrovanie a postavili všetkých zodpovedných pred súd. Podľa informácií vyšetrovacích orgánov v Kazachstane počas ozbrojených nepokojov zahynulo 238 ľudí vrátane 19 policajtov a vojenského personálu.

K 2. marcu 2022 vyšetruje niekoľko orgánov činných v trestnom konaní viac ako 3 600 trestných činov, z toho vyše 3 000 prípadov – vyšetrujú orgány vnútorných záležitostí, väčšina z týchto prípadov súvisí s krádežami a lúpežami.

Súdy preverili viac ako 9 200 administratívnych piestupkov súvisiacich s januárovými udalosťami. Prezident Tokajev nariadil generálnej prokuratúre, aby zmiernila trest v prípade neexistencie priťažujúcich okolností. V takmer polovici posudzovaných prípadov súdy vydali len výstrahu.

Presnejšie výsledky vyšetrovaných prípadov budú oznámené v polovici marca .

Ako sa pozeráte na udalosti z hľadiska ľudských práv?

Vláda čo najdôraznejšie odsudzuje akékoľvek prípady nadmerného použitia sily, nezákonného zadržiavania, mučenia a krutého zaobchádzania so zadržanými.

Každú sťažnosť na zneužitie právomoci a nadmerné použitie sily posudzujú orgány činné v trestnom konaní. Od začiatku marca vyšetrujú špeciálni prokurátori viac ako 200 trestných prípadov týkajúcich sa nezákonných metód vyšetrovania vrátane mučenia a porušovania ľudských práv.Všetci zodpovední za porušovanie ľudských práv sa budú zodpovedať v súlade so zákonom.

Zabezpečuje sa nezávislé monitorovanie dodržiavania práv a podmienok zadržaných. Ombudsman pre ľudské práva a predstavitelia Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu majú neobmedzený prístup do všetkých zadržiavacích miest. Nadviazala sa pravidelná spolupráca s organizáciami pre ľudské práva.

Kazachstan je naďalej odhodlaný plniť svoje záväzky v oblasti ľudských práv a je otvorený dialógu a spolupráci s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.

Čo prinesú nové ekonomické reformy pre Kazachstan?

Vláda uznala, že z tragických januárových udalostí si treba vziať ponaučenie. Predovšetkým treba začať riešiť reálne sociálno-ekonomické problémy obyvateľstva.

V tejto súvislosti prezident Tokajev prisľúbil vytvorenie Nového Kazachstanu (#NewKazakhstan), čo znamená odolnejšiu a diverzifikovanejšiu ekonomiku, ktorá zabezpečí všetkým príležitosti pre súkromnú iniciatívu, spravodlivejšiu spoločnosť a živší, dynamickejší a agilnejší politický systém. Predložil niekoľko iniciatív na riešenie životne dôležitých sociálnych a ekonomických problémov, akými sú nerovnosť a chudoba, a na zabezpečenie dlhodobého blahobytu obyvateľov Kazachstanu.

Ekonomické reformy prezidenta sú zamerané aj na riešenie oligopolizácie (aktuálnym problémom je, že leví podiel na štátnom bohatstve je sústredený v rukách malej skupiny ľudí). Hlava štátu sa zaviazala zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž v podnikoch a umožniť všetkým občanom ťažiť z výhod prosperujúcej rastúcej ekonomiky. Toto tvorí základ Nového ekonomického kurzu krajiny. Politika otvorených dverí pre zahraničné investície v Kazachstane zostáva strategickou prioritou.

Politické reformy zostávajú hlavnou prioritou. Víziou prezidenta Tokajeva pre Kazachstan je politická otvorenosť, pluralita, väčšia súčinnosť medzi úradmi a verejnosťou ako súčasť jeho koncepcie „počúvajúceho štátu“. Prezident vyzval parlament, aby bol aktívnejší vo svojej práci, aby dôkladne študoval problémy, ktoré sú pre ľudí dôležité a zohrával väčšiu úlohu pri riešení sťažností občanov.

Formujeme novú politickú kultúru. Rôzne názory, ale jeden národ. Krajina by mala napredovať prostredníctvom výmeny názorov a dialógu. A je lepšie to robiť vedome a nie násilne.

Vo svojom prejave k národu v polovici marca, ktorý bol presunutý o šesť mesiacov, sa prezident Tokajev chystá oznámiť nový program politických reforiem, ktoré budú kľúčové pre realizáciu vízie #NewKazakhstan