Štátne potraviny sú úplný nezmysel a blúznenie

BRATISLAVA – Politická strana Sme – rodina propaguje “štátne potraviny”. Hovorí sa v jej reklame.

Tento pojem nepozná žiaden zákon a ani moderná ekonomická teória. Politická strana blúznila a pojem si vymyslela.

Slovenská republika nemá v súčasnosti ani jeden štátny poľnohospodársky podnik. Do roku 1990 mal názov štátny majetok.

V zákone 50 / 1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby sa hovorilo o poľnohospodárskych závodoch socialistického sektora.

“Ak chceme mať kvalitné domáce potraviny za férové ceny, štát sa musí stať silným hráčom. Musíme reštartovať slovenský vidiek a zabezpečiť kontrolu nad celým potravinovým reťazcom – produkcia, spracovanie a predaj potravín, aby sme mali vo vlastných rukách potravinovú budúcnosť Slovenska. Ľudia na vidieku tým získajú perspektívu rozvoja a ekonomickej stability a všetci slovenskí občania získajú kvalitné potraviny za primeranú cenu.”

Hovorí program politickej strany Sme – rodina.

Štát nie je žiadnym hráčom na trhu potravín. Nevlastní ani jeden obchodný reťazec, ktorý  predáva potraviny. Ekonomická teória nepozná pojem férová cena. Cena je výsledkom ponuky a dopytu.

V minulých voľbách politická strana Sme – rodina sľubovala nájomné byty s nízkym nájomným. Ani jeden nebol postavený. Okrem toho sľubovala obyvateľom slovenska možnosť kúpy automobilov s nízkou nájomnou splátkou. Program zostal len na papieri.

Ilustračné fotografie: www.pexels.com