Podľa údajov OECD recyklujeme len pätinu plastov

Prečo je recyklovateľná len pätina plastov? Zhromažďovanie, triedenie a spracovanie odpadového plastu je drahé a niektoré plasty nie je možné recyklovať z dôvodu nebezpečných chemikálií, ktoré sa používajú na ich výrobu. Pozrite si video a zistite, čo odporúča OECD riešiť tento problém. Ďalšie informácie o práci OECD v oblasti plastov nájdete na tejto stránke tu.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky.