Ekonomická nálada sa po predchádzajúcich poklesoch v decembri opäť mierne zlepšila

BRATISLAVA – Dôvera v slovenskú ekonomiku sa po šiestich mesiacoch poklesu v decembri medzimesačne mierne zvýšila, napriek tomu patrila k najnižším v tomto roku. Nálada sa zlepšila vo väčšine odvetví, klesla v priemysle aj u spotrebiteľov.

Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Medzi podnikateľmi prejavili optimizmus podnikatelia v službách, obchode a v stavebníctve, naopak, prehĺbil sa pesimizmus v priemysle. Po zlepšení v minulom mesiaci opäť klesla dôvera spotrebiteľov.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Indikátor dôvery v priemysle (sezónne upravený) klesol v decembri na úroveň -15,7, čo je najnižšia hodnota za posledných dva a pol roka (od mája 2020). Medzimesačný pokles o 0,7 bodu ovplyvnilo najmä zníženie objednávok (vážených produkciou), a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, drevených a papierových výrobkov a ostatných nekovových výrobkov.

Indikátor dôvery v službách (sezónne očistený) v decembri medzimesačne vzrástol o 5,3 bodu na hodnotu 5. Zlepšili sa hodnotenia dopytu za posledné tri mesiace, ako aj podnikateľskej situácie. Dopyt po službách za posledné tri mesiace najviac vzrástol v činnostiach v oblasti nehnuteľností, zlepšenie podnikateľskej situácie najvýraznejšie pocítili v ubytovacích a stravovacích službách.

Po oživení spotrebiteľskej atmosféry na Slovensku v predchádzajúcom mesiaci, došlo na konci roka k jej opätovnému zhoršeniu. Úroveň indikátora spotrebiteľskej dôvery (sezónne upraveného) sa oproti predchádzajúcemu mesiacu znížila o 1,9 bodu na -34,1. Zo štyroch zložiek indikátora hodnotili respondenti oproti minulému mesiacu pesimistickejšie tri z nich. Vzrástli najmä obavy z očakávaných úspor a s nimi súvisiacej finančnej situácie domácností. Pesimistickejšie však vnímali aj vývoj nezamestnanosti. Nepatrne optimistickejšie videli vývoj celkovej hospodárskej situácie.

V obchode vzrástol indikátor dôvery medzimesačne o 3,3 bodu na hodnotu 27. Respondenti pozitívne hodnotili nárast podnikateľských aktivít (vážených tržbami), najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach.

Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve sa v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 2,5 bodu na úroveň -4. Vývoj pozitívne ovplyvnili priaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok, najmä v podnikoch realizujúcich špecializované stavebné práce, ako aj pozitívnejšie hodnotenia očakávanej zamestnanosti.